Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

49 Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

W dniach 22-23.02.2020 odbył się 49. Zjazd Przewodników Świętokrzyskich.
Siedzibą Zjazdu był Ostrowiec Świętokrzyski, a głównym tematem prehistoryczne górnictwo krzemienia w regionie. Kopalnia z okresu neolitu została odkryta na tym terenie w 1922 roku przez urodzonego w Ostrowcu Świętokrzyskim geologa Jana Samsonowicza.
Sesja naukowa Zjazdu odbywała się w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Krzemionkach. Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora dr Andrzeja Przychodniego wystąpieniem
„Uwagi o dziedzictwie archeologicznym i turystyce w regionie świętokrzyskim”.
Następnie odbyło się ślubowanie i wręczenie odznak „Przewodnik Świętokrzyski” absolwentom kursu przewodnickiego.
O pracy, życiu codziennym i wierzeniach górników krzemionkowskich ciekawie i barwnie opowiadał dr Jerzy Tomasz Bąbel, największy znawca tego tematu w Polsce
. W przerwie referatu wystąpił zespół ludowy Magonianki, bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Panie z zespołu przygotowały również poczęstunek dla uczestników. Sesję zakończyło wystąpienie pracownika Muzeum Artura Jedynaka, który przybliżył zebranym procedurę wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO i starania Krzemionek o ten wpis, uwieńczone sukcesem w lipcu 2019.
Pobyt w Krzemionkach zakończył się zwiedzaniem trasy turystycznej. Mimo, że trwają tam obecnie prace modernizacyjne, zrobiła ona na uczestnikach duże wrażenie. Chodziliśmy jasnymi chodnikami wykutymi przez neolitycznych górników kilka metrów pod ziemią, widzieliśmy ślady ich narzędzi na skałach i mogliśmy obserwować konkrecje krzemienne, które jak wielkie rodzynki w cieście do dziś zdobią ściany wyrobisk.
Po powrocie do Ostrowca Świętokrzyskiego przewodnicy uczestniczyli w ostatkowej biesiadzie w hotelu „Accademia”.
W niedzielę odbyła się wycieczka krajoznawcza „Przyszły Park Kulturowy Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną”. Mieliśmy okazję zapoznać się w terenie z obiektami, które łącznie z kopalnią w Krzemionkach znalazły się na liście UNESCO: pozostałości kopalni krzemienia w Borowni, gdzie do dziś na powierzchni ziemi widać ślady działalności górniczej sprzed 4,5 tys. lat oraz grodzisko w Ćmielowie na Wzgórzu Gawroniec, gdzie przez ok. 250 lat mieszkali i pracowali m.in. nad obróbką wydobytego krzemienia ludzie kultury pucharów lejkowatych, urn kulistych i wczesnej epoki brązu. Naszym przewodnikiem był kol. Włodzimierz Szczałuba b. dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego, który osobiście był bardzo zaangażowany w prace nad zgłoszeniem Krzemionek do UNESCO.
Ostrowiec Świętokrzyski posiada szereg atrakcji turystycznych: kolegiata Św. Michała Archanioła, ufundowana w XVII w., której obecny wygląd pochodzi sprzed niespełna 100 lat, Muzeum w Pałacu Wielopolskich (aktualnie w remoncie), rynek z miejscem pamięci z czasów II wojny światowej. Znajdują się tu także nowoczesne obiekty, m.in. basen Rawszczyzna o wymiarach olimpijskich, na którym trenowała nasza medalistka w pływaniu Otylia Jędrzejczak, nowoczesna hala sportowo-widowiskowa Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich (KSZO), gdzie odbywają się rozgrywki pomarańczowo-czarnych oraz wydarzenia kulturalne.
Z miastem było związanych wiele znanych osób, m.in. Leon Szpilman i Mira Kubasińska.
Zjazd przewodnicki zakończyło ciepłe danie na rozstanie. Żegnaliśmy Ostrowiec Świętokrzyski, gratulując organizatorom świetnie przygotowanej imprezy i umawiając się na spotkanie za rok na jubileuszowym 50 Zjeździe Przewodników Świętokrzyskich.
W zjeździe uczestniczyły Grażyna i Jola.
Autor:Jolanta Rolnik

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com