Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Kalendarz Imprez Przewodnickich 2018 r


KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH
W 2018 ROKU


LUTY
3 lutego
– Wojewódzka Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego w Pszczynie – inf. kol. Ryszard Ziernicki
9 – 11 lutego – VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych w Łodzi
19 lutego – Spotkanie przy Rondzie w Katowicach – inf. kol. Maria Zarębska
23 lutego – Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach – inf. kol. Ryszard Ziernicki
24 lutego – Szkolenie licencyjne po Ojcowskim PN w Chorzowie – inf. kol. Mirosław Nawrocki
28 lutego – Zebranie Rady Samorządu
MARZEC
9 – 11 marca – XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę – org. Koła Przewodnickie w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej – inf. kol. Swietłana Koniuszewska

16 – 18 marca – Posiedzenie Konstytucyjne Krajowego Samorządu Przewodników Tury-stycznych PTTK i Krajowej Komisji Przewodnickiej PTTK – Chęciny-Rzepka
23 – 25 marca – Targi Turystyczne „GLOB” w Katowicach
24 marca – „Spotkanie przy miedzy” w Krzeszowicach – inf. kol. Krzysztof Hudzik
28 marca – Zebranie Rady Samorządu
KWIECIEŃ
6 – 8 kwietnia
– V Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Prze-wodnik – Krasomówca” w Pszczynie – inf. kol. Stanisław Kawęcki
13 – 15 kwietnia – Wycieczka szkoleniowo-krajoznawcza „Dolina rzeki Wyżnicy, Tuczyna, Chodelki i Wisły” – inf. kol. Stanisław Kawęcki
20 – 22 kwietnia – XXII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników Turystycznych PTTK w Olkuszu – inf. kol. Andrzej Feliksik
25 kwietnia – Zebranie Rady Samorządu
MAJ
1 maja
– Rajd Zjednoczonej Europy „Wokół Trójkąta Trzech Cesarzy” – org. Koło Przewod-ników w Sosnowcu, inf. kol. Swietłana Koniuszewska
10 maja – Hutnicze spotkania przewodnickie – Chorzów-Batory – inf. kol. Maria Ostapczyk
12 maja – 56. Warsztaty Przewodnickie „Park Śląski w Chorzowie” – inf. kol. Helena Witkowska
19 maja – Wycieczka krajoznawcza „Opolszczyzna” – inf. kol. Maria Ostapczyk
23 maja – Zebranie Rady Samorządu
27 maja – Spotkanie na Groniu Jana Pawła II – inf. kol. Maria Merda
CZERWIEC
9 czerwca – 57. Warsztaty Przewodnickie „Tarnowskie Góry na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO” – inf. kol. Maria Merda
LIPIEC 3 – 8 lipca –
XII Sesja Popularno-Naukowa „Śladami Piastów Śląskich” – inf. kol. Stanisław Kawęcki
SIERPIEŃ
22 – 26 sierpnia
– XXXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK – Przemyśl
WRZESIEŃ
26 września
– Zebranie Rady Samorządu
29 września – Szkolenie licencyjne po Ojcowskim PN – inf. kol. Maria Zarębska
PAŹDZIERNIK
6 października – 58. Warsztaty Przewodnickie „Zjawiska krasowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” – inf. kol. Ryszard Ziernicki

24 października – Zebranie Rady Samorządu
28 października – Spotkanie Przewodnickie z cyklu „Śląsk – Małopolska” – Beskid Mały – inf. kol. Ryszard Ziernicki
LISTOPAD
3 listopada
– Pielgrzymka przewodników śląskich do Piekar Śląskich
10 listopada – 59. Warsztaty Przewodnickie „Sanktuaria okolic Raciborza dla turystów i pielgrzymów” – inf. kol. Helena Witkowska
17 listopada – XXXI Miscellanea Przewodnickie w Cieszynie – inf. kol. Bogusław Bujok
18 listopada – Rajd Niepodległości – org. Koło Przewodników w Sosnowcu – inf. kol. Swietła-na Koniuszewska
28 listopada – Zebranie Rady Samorządu
GRUDZIEŃ
17 grudnia
– Zebranie Rady Samorządu
Cały rok – terminy do ustalenia od maja do listopada
„Wędrówki Sosnowieckie – 100 lat Niepodległości” – org. Koło Przewodników w Sosnowcu – inf. kol. Swietłana Koniuszewska
Autor:Ryszard Ziernicki
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com