Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Patron koła

W latach 1961-1973 pracuje w Komisjach Powiatowej Rady Narodowej w Tychach, w Komisji Zaopatrzenia i Planu Budżetu. Za tę pracę otrzymuje wyróżnienie – Odznakę 1000-lecia (1966).
Nie uchyla się również od żadnej pracy społecznej w swoim zakładzie – Narodowym Banku Polskim w Mikołowie, a następnie od 1974r. w Tychach. Za działalność na niwie Obrony Cywilnej jako komendant Zakładowego Oddziału Samoobrony (1966-1975) otrzymuje wyróżnienie oraz podziękowanie Powiatowego Sztabu Wojskowego w Tychach.
Za pracę w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, jako długoletni sekretarz Rady Koordynacyjnej w Tychach w latach 1970-1979 otrzymuje srebrną i złotą Odznakę PTE.
Do 1983 był zastępcą prezesa Okręgowej Komisji Rewizyjnej PTTK w Katowicach (od 1970). Od 1971 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. przewodnictwa w Katowicach. W latach 1961-1967 jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Mikołowie, a od 1968 w Tychach, pełniąc w tym czasie bez przerwy funkcję zastępcy prezesa Zarządu Oddziału (1961-1979). Jego wkład pracy dał cząstkę wyników i osiągnięć Oddziału PTTK w Mikołowie i w Tychach.
W roku 1975 jest jednym z tych, którzy reaktywowali Oddział PTTK w Mikołowie, w którego Zarządzie pełnił funkcję v-ce prezesa w latach 1975-1977.
W uznaniu jego osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej zostaje odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1962-1969) oraz złotą i Srebrną Odznaką Zasłużonemu dla Województwa Katowickiego (1969-1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Medalem Edukacji Narodowej, wpisany do księgi 40-lecia Województwa Katowickiego.
Henryk CZYBA w całym swoim życiu poza szczególną aktywnością we wszystkich przejawach życia społecznego i politycznego był wyjątkowo uczynny, przyjacielski, odznaczał się wielką wrażliwością na wszystkie nieprawości i ludzkie nieszczęścia, w całym swoim życiu był przykładem i wzorem dla nas wszystkich. Przeżył życie aktywnie i godziwie. Pamięć jego życia i działania jest dostatecznym argumentem aby jego imię przetrwało w naszej pamięci.


Strony: « Poprzednia 1 2 3
Autor:Barbara Wachowska

Henryk Czyba na wycieczce z harcerzami pocz. lat 70-tych

Henryk Czyba na wycieczce z harcerzami pocz. lat 70-tych

W drodze z Zawoi Wideł na Babią Górę, szkoleniówka koła 16-17.07.1977r

W drodze z Zawoi Wideł na Babią Górę, szkoleniówka koła 16-17.07.1977r

Pszczyna Trzy Dęby, szkoleniówka koła „Pszczyna i okolice” jesień 1978r

Pszczyna Trzy Dęby, szkoleniówka koła „Pszczyna i okolice” jesień 1978r
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com