Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

XVIII Rajd Wiosenny


Regulamin XVIII Rajdu Wiosennego
Oddziału PTTK w Tychach


1) Organizator: Oddział PTTK w Tychach

2) Wyżyna Krakowsko Częstochowska z metą w Smoleniu

3) 2015-04-25 sobota

4) Cel imprezy: Zapoznanie się z walorami krajoznawczymi i historycznymi regionu

5) Zasady uczestnictwa:
· Rajd organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
· Udział w rajdzie biorą drużyny rajdowe reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, Domy Kultury, Kluby Osiedlowe i inne placówki prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży
· Drużyna rajdowa liczy do piętnastu osób pod opieką osoby pełnoletniej

6) Wyposażenie zespołów rajdowych:
· dobry humor
· apteczka
· mapa (przewodnik)
· kompas

7) Wyposażenie uczestników:
· legitymacja szkolna
· okrycie przeciwdeszczowe
· prowiant na czas trwania rajdu

8) W trakcie rajdu przeprowadzone będą:
· konkursy pierwszej pomocy
· konkurs wiedzy turystycznej
· w konkursach bierze udział trzyosobowa reprezentacja drużyny

9) Zasady współzawodnictwa zespołów rajdowych:
· do punktacji ogólnej będą brane pod uwagę:
- ilość zdobytych punktów w konkursach
- wyposażenie zespołów rajdowych
- zachowanie w czasie trwania rajdu
- ogólna prezentacja zespołu rajdowego

· dodatkowe punkty można uzyskać za:
- udział w konkursach
- posiadanie własnej nazwy, proporca, piosenki
- przynależność do PTTK (aktualne legitymacje)
· do dyspozycji Komendy Rajdu pozostawia się dodatkowo 10pkt.

10) 35,-zł w tym 27 ,-zł koszt przejazdu.
W przypadku zgłoszenia drużyny rajdowej do 12 osób włącznie opiekun ponosi koszty przejazdu w wysokości 27,-zł

11) W ramach wpisowego organizator rajdu zapewnia:
· puchar rajdowy
· dyplomy uczestnictwa
· dyplomy dla zwycięzców konkursów
· nagrody rzeczowe dla zwycięzców
· opiekę przewodnika na trasie
· przejazd autokarem na start i z mety do Tychów

12) Trasy rajdowe:
· A1 - Podzamcze - Pilica - Smoleń (szlak czerwony)- czas przejścia ok.4h
· A2 - Podzamcze - Ryczów - Smoleń (szlak niebieski) - czas przejścia ok.3,5h
· A3 - Jaroszowiec Olkuski - Smoleń (szlak czerwony) - czas przejścia ok.4h
13) Zgłoszenia zespołów rajdowych wraz z wpisowym przyjmowane będą do dnia 2015-04-16 w Oddziale PTTK Tychy Al. Niepodległości 198 tel. 227-28-93

14) Inne ustalenia:
· organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy
· spotkanie grup rajdowych 2015-04-25 godz.7,30 na parkingu koło Urzędu Miejskiego w Tychach
· planowany powrót ok.17,00 - 18,00
· Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie
· Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników rajdu pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zespołów rajdowych

ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA OSTAŃCE SKALNE ORAZ WSPINANIA SIĘ NA MURY RUIN

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com