A A A

MARSZ CZERWONYCH HARCERZY

Zabrzmij nam, pieśni potężnej mocy,
Wiosennych burz zabrzmij gromami.
Niech wie świat kłamstwa, krzywdy, przemocy,
Że walczym zwartymi masami.

	Za lepszy nowy świat!
	Za lepszy nowy świat!
	Na straży prawa i wolności,
	Skąd nigdy nie cofniemy się.
	Niech zadrżą wrogowie ludzkości,
	Robocza armia idzie.
	Niech zadrżą wrogowie ludzkości,
	Robocza armia idzie.

Pragnień wolności bagnet nie skruszy,
Sztandaru z rąk nam nie odbierze,
Bo ona żyje w sercach i w duszy
I każe życie nieść w ofierze.

	Za lepszy nowy świat!... 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com