Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Międzynarodowy Dzień Przewodnictwa

Marszałek Województwa Śląskiego zaprosił liczne grono śląskich przewodników do Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach by podziękować im za promocję walorów turystycznych województwa śląskiego w 2019 roku. Wśród zaproszonych gości m.in. była obecna pani senator Halina Bieda, Jacek Czober członek ZG PTTK, ks. Piotr Wenzel kapelan śląskich przewodników oraz liczne grono zasłużonych przewodników działaczy PTTK.
Kol. Ryszard Ziernicki - przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego przedstawił efekty pracy środowiska przewodnickiego woj. śląskiego w 2019 roku.
Następnie po życzeniach zacnych gości nastąpił moment wręczenia odznaczeń i dyplomów.
Honorową Odznaką "Za Zasługi Dla Turystyki" otrzymali członkowie Baraniogórskiego Ośrodka Turystyki Górskiej - Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego "U Źródeł Wisły" na Przysłopie pod Barania Górą - Gabriela Gnacik, Wiesław Malarz, Jacek Urban
Odznaką Honorową "Za Opiekę Nad Zabytkami" w stopniu srebrnym otrzymał Przemysław Beliniak z tegoż Ośrodka Muzealnego
Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" w stopniu złotym otrzymali: - Baraniogórski Ośrodek Turystyki Górskiej - Muzeum Turystyki Beskidu Ślaskiego "U Źródeł Wisły" na Przysłopie pod Barania Górą, - Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Dąbrowie Górniczej
a w stopniu srebrnym:
Cibura Jan i Korneli Witała z KP w Rudzie Śląskiej, Gańczarczyk Janusz, Gnacik Gebriela, Kapuściński Dariusz z KP w Bytomiu, Gdesz Dorota, Gdesz Grzegorz, Miskiewicz Mariusz z KP w Dąbrowie Górniczej, Swietłana Koniuszewska z KP w Sosnowcu
Dyplomy gratulacyjne Pana Marszałka otrzymali:
- Bożek Michał, Lapski Adam, Nawrocki Mirosław, Witkowska Helena, Ziernicki Ryszard z KP Chorzów, - Borycka Krystyna, Grabiński Aleksander, Ostapczyk Maria - KP Chorzów Batory - Bujok Bogusław, Kawęcki Stanisław, Syrokosz Anna - KP Cieszyn - Zalejski Daniiel - KP Częstochowa - Habrajski Władysław - KP Dąbrowa Górnicza - Brol Witold - KP Gliwice - Łapińska Maria - KP Katowicach - Kołton Tomasz - KP Mikołów - Czober Jacek, Harazin Tadeusz, Kloc Zbigniew - KP Pszczyna - Koterba Krzysztof - KP Rybnik - Barów Anna, Koniuszewska Swietłana , Piotrowicz Jarosław - KP Sosnowiec - Merda Maria - KP Tarnowskie Góry - Czech Krystyna, Urbański Zdzisław, Żoczek Stanisław - KP Żywiec
Kol. Jacek Czober wręczył kol. Ryszardowi Ziernickiemu dyplom wpisu do "Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Woj. Śląskiego"
Odznaka Honorowa "Zasłużony Przewodnik PTTK":
Pałecz Daria - KP Częstochowa, Barański Mirosław - SKPB "Harnasie" Gliwice, Malarz Wiesław - Kp Mikołów, Gacek Dariusz, Truś Radosław - AKPB Katowice, Żoczek Stanisław - KP Żywiec, Jaworski Emilian - Kp Zawiercie, Kuzara Marian - KP Bytom
Odznaka Honorowa "Zasłużony w Pracy z Młodzieżą" w stopniu brązowym - Robert Matusiak "Złota Honorowa Odznaka PTTK" - Janota Małgorzata - KP Bytom "Brązowa Honorowa Odznaka PTTK" - Werner Maria - KP Ruda Śląska Odznaka "50 Lat w PTTK" - Cibura Jan, Witała Stanisław, Werner Maria - KP Ruda Śląska Dyplom gratulacyjny za pracę w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach: Wylezek Kornelia, Zając Edyta, Doktor Damian, Szeliga Kazimierz "Honorowy Tytuł "Przewodnik PTTK Województwa Ślaskiego": Łapińska Maria - KP Katowice, Głowacki Marian - KP Częstochowa, Kopernik Leon - KPB Katowice Dyplomy Rady Samorządu: Gdesz-Grzelka Adrianna - KP Dąbrowa Górnicza, Jany Halina - KP Tarnowskie Góry, Gozdek Marcin - KP Sosnowiec, Jurczak Jerzy - KP Bielsko Biała, ks. Piotr Wenzel, Mizerska Agnieszka, Wisniewska Dagmara - UM Katowice.
Na zakończenie kol. Ryszard Ziernicki przedstawił kalendarzyk imprez środowiska przewodnickiego woj. śląskiego w 2020 roku.
Przed uroczystym spotkaniem mieliśmy przygotowany serwis kawowy za który dziękujemy.
Z naszego koła uczestniczyli Urszula Rabenda, Józef Loska, Zdzisław Matyja i Jacek Bar
Autor:Jacek Bar

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com