Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

21.01.2009r

W dniu 21 stycznia 2008 roku tradycyjnie już w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” przy TSM Oskard odbyło się Walne Zebranie Koła Przewodników Turystycznych im. H. Czyby przy Oddziale PTTK Tychy.

Rozpoczęcia Walnego Zebrania Koła Przewodników dokonał Prezes Koła Jacek Bar. Uczciliśmy minutą ciszy pamięć naszego kolegi Jerzego Kiebebczego z-cy przewodniczącego komisji rewizyjnej koła, który zmarł w styczniu.
Następnie Zarząd Koła zaproponował nadanie Kol. Barbarze Wachowskiej, wieloletniemu Prezesowi Naszego Koła tytułu „Honorowego Prezesa Koła Przewodników”, propozycja została przegłosowana jednogłośnie przez 27 członków koła uprawnionych do głosowania.

Wybraliśmy Przewodniczącego Zebrania – Andrzeja Mazura oraz Protokolanta – Marka Brodę którzy również pełnili funkcję Komisji Mandatowej i Komisji wyborczej jako Prezydium Zebrania.

Po uzupełnieniu listy obecności przedstawiono protokół Komisji Mandatowej – Prezydium Zebrania o prawomocności naszego zebrania, na podstawie którego z listy obecności liczącej 30 osób uprawnionych do głosowania jest 27 osób co stanowi 59% członków naszego koła. Trzy osoby nie miały opłaconej składki za 2008 rok i nie były uprawnione do głosowania, mamy nadzieję, że uzupełniły już składki członkowskie.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Sylwia Plata, Marzena Gąsior i Adam Ryś, a do Komisji Uchwał i Wniosków Ewa Rzepisko i Jadwiga Zuber.

Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Prezes Koła Jacek Bar, sprawozdanie dotyczące finansów koła przedstawił Skarbnik Koła Józef Loska. Sprawozdanie zakończył prośbą o terminowe regulowania składek kołowych. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Przedstawiła Regina Ranik.

Jednogłośnie udzieliliśmy absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Strony: 1 2 Następna »
Autor:Marek Broda
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com

Komentarze